בדיקת תפילין

המדריך בדיקת תפילין המלא: כמה יעלה הבדיקה? ומתי צריך? ישנם הנוהגים לבדוק את התפילין מידי שנה, ישנם פוסקים שממליצים על בדיקת תפילין כל ארבע שנים.
תפילין ישראל

על פי ההלכה, מעיקר הדין, אין חיוב לבדוק את התפילין אף פעם, על פי רוב הפוסקים. בגמרא בתלמוד ירושלמי, מסכת עירובין דף נ"ט הלכה ב' מובא בשם הלל הזקן, שתפיליו הן ירושה מסבא שלו, אף שהם באיכות הייצור הירודה של התקופה ההיא. בכל זאת הן היו אצלו בשימוש אף ללא בדיקה. עם זאת ישנם הנוהגים לבדוק את תפיליהם מידי שנה, כמו חסידי חב"ד ועוד. כמו כן ישנם פוסקים שממליצים על בדיקת תפילין בכל ארבע שנים.

חזקת כשרות

הסיבה העיקרית לכך שאנשים נמנעים מלבדוק את התפילין שלהם בתדירות היא, מכיוון שפתיחת הבתים והוצאת הפרשיות אינה 'בריאה' לתפילין. לכן כל מי שהתפילין שלו נבדקו על ידי בודק מוסמך אינו צריך לבדוק אותם שוב. מכיוון שהם בחזקת כשרות וכל עוד שאין סיבה ממשית לפסילתם, אין צורך לבדקם.

כאמור, על אף שאין עניין הלכתי או חובה כלשהיא לבדיקת תפילין בזמנים מסוימים. אך על כל אדם מוטלת האחריות לשמור על תקינות ושלמות התפילין כדי שלא יגיע חס וחלילה למכשול.

מתי חשוב לערוך בדיקת תפילין

מתי כן חשוב לערוך בדיקת תפילין? אם גיליתם על בתי התפילין שלכם מבחוץ, סימני קילוף או  התנפחות ניכרת בצבע – ראוי לבדוק אותם. סימנים אלה מעידים על רטיבות או על עמידה של התפילין במקום חשוף לשמש זמן רב, דבר שעלול להשפיע על תקינות הפרשיות.

ירושה ותפילין מונחות בארון

תפילין שקיבלתם בירושה, חייבים בבדיקה. מכיוון שאין לדעת מהי רמת הכשרות ומה עבר על התפילין בזמן שהם היו אצל הבעלים הקודמים. כמו כן מי שאינו מניח תפילין באופן יומיומי, חשוב מאוד לשלוח את התפילין לבדיקה, מכיוון שהם עלולים להתעפש בארון.

בדיקת תפילין בעת הרכישה

אם אתם רוכשים את התפילין אצל סופר ומשווק תפילין מוסמך וידוע כאדם כשר ומבין בהלכה, אתם יכולים לסמוך עליו ואין צורך לבדוק את התפילין ללא סיבה ממשית. אך לא על כל מוכר תפילין אפשר לסמוך. אל תסמכו על אורך זקנו של המוכר. אם רכשתם את התפילין אצל מוכר שאינו ידוע כמבין בהלכות תפילין, חשוב לשלוח את התפילין לבדיקה.

ראינו כבר תפילין של נערים צעירים שבבדיקה התגלו חסרים של מילים ואותיות ופגמים שונים, בעוד שראינו תפילין שכבר נמצאים בשימוש יותר מ – 50 שנים והפרשיות עדיין שלמות ללא שגיאות וחוסרים או מחיקות שונות של אותיות.

אופני בדיקת תפילין

בדיקה ידנית

צורת בדיקת התפילין הנהוגה הינה בדיקה ידנית. התפילין נפתחות, מוציאים את הפרשיות ממקומם. הבודק פותח את התפרים שסוגרים את הקלפים ובודק את שלמות הטקסטים. יש לבדוק את שלמות הפרשיות הן מבחינת המילים, לוודא שלא חסרים מילים מהפסוקים, והן את שלמות האותיות.

במידה וחסרה אפילו אות אחת, או שיש אות אחת שאינה כתובה באופן מושלם, הפרשיות פסולות ויש לתקנן.

היתרון של בדיקה ידנית הוא שבדיקת התפילין מתבצעת על ידי אדם שמבחין בין אות שלמה לשריטה קלה וכדו'.

בדיקה ממוחשבת

בשנים האחרונות הרבה מכוני בדיקת תפילין, מבצעים את בדיקות התפילין באופן ממוחשב. המחשב קורא את כל המילים והאותיות ובודק את שלמותם.

היתרון הגדול שבבדיקה זו, הוא הראיה המדויקת והרחבה של המחשב. הטכנולוגיה של היום מאפשרת בדיקת טקסטים על ידי רובוט או מחשב, באופן מושלם.

יש מי שיגיד שבדיקה ידנית עדיפה ומהודרת יותר מצד ההלכה. מכיוון שההלכה סומכת על בדיקת אדם ואין לנו מקורות שיאמתו בדיקת מחשב, על אף שהיא מדוקדקת יותר.

פוסקי זמננו דנים בכך ורובם מאשרים כי בדיקת תפילין במחשב היא מספיקה ואנו סומכים על כך.

אנו מספקים שירות בדיקת תפילין, על ידי מגיהים מוכשרים ומקצועיים. אנו מקפידים על בדיקת תפילין.

חשוב לדעת! במקרים מסוימים נצטרך לגנוז את התפילין.

בדיקת תפילין מחיר

המחירים של בדיקת תפילין משתנים, הם נעים בין 150 שקלים לכמה מאות. מכוני הבדיקה השונים קובעים לבדיקת תפילין, מחיר על פי גודל התפילין, סוג הכתב ועוד פרמטרים שונים.

כל מכון קובע מחיר על פי רמת בדיקה אותה הם מציעים. כל מכון לבדיקת תפילין, מתהדר בכך שיש לו את הבודקים הכי מקצועיים והאמצעים הכי מתקדמים לבדיקת תפילין. על פי רמת מקצועיות המגיהים, ועל פי הוותק והניסיון שלהם, הם גובים את המחיר המתאים.

אנו מגישים שירות בדיקת תפילין על פי דרישות וצרכי הלקוח. המגיהים ובודקי התפילין מתמצאים היטב בהלכות תפילין בכלל ובהלכות בדיקת תפילין בפרט. כמו כן הם מכירים את סוגי הכתב השונים ודקדוקי ההלכות המשתנים על פי המנהגים השונים.

חשוב לזכור: תפילין שהיו מונחים ללא שימוש לאורך זמן, או תפילין שהיו חשופים לשמש וחום או לחלופין לגשמים וקור, טעונים בדיקה. חשוב מאוד לבצע את בדיקת התפילין באופן מידי, על מנת להימנע מהנחת תפילין פסולות, אשר המניח אותם מכונה בהלכה "קרקפתא דלא מנח תפילין", שפירושו – ראש שלא הונח עליו תפילין. חומר עניין זה הוא גדול, אפילו אם הוא נעשה בשוגג. על כן, חובה על כל אחד מישראל לבדוק את תפיליו בכל כמה שנים. כאמור, אם אדם מזהה סימנים שיכולים להעיד על בעיות שונות, חובה עליו לשלוח את התפילין לבדיקה.

דברים נוספים שחשוב לבדוק בתפילין

התפילין מורכבות גם מבתי התפילין, גם מפרשיות התפילין, וגם מרצועות עור הקושרות את התפילין לאדם. ולכן חשוב לבדוק גם שכל השאר במצב תקין.

בדיקת רצועות התפילין

את רצועות התפילין קל יותר לבדוק, מפני שהם נראים לעין. ובמקרה שהרצועות מעבדות את הצבע ואת האיכות ניתן להחליפן או לתקנם.

חשיבות הנחת תפילין

חומרת אי הנחת תפילין או הנחת תפילין פסולות, הוא גדול מאוד. ישנם סיפורים קשים על אסונות ותקריות לא נעימות שקרו כתוצאה מהנחת תפילין שאינן תקינות. בדיקת תפילין היא לטובת המניח אותם ולא נעשית מכורח המציאות וההלכה.

כידוע גודל מעלת הנחת תפילין היא גדולה ועצומה. מי שאינו מניח תפילין או שהוא מניח תפילין פסולות, אף אם זה בשוגג ושלא במודע. עדיין הפסד מעלת התפילין, הזכויות והרווח שמשיגים מהנחת תפילין. נמנעות ממנו.

ההמלצה שניתנת על פי מורי ההוראה והפוסקים השונים, היא שעל כל אחד לבצע בדיקת תפילין כל מספר שנים.