הלכות זמן תפילין

תוֹכֶן הָעִניָנִים

זמן הנחת תפילין נקבע ביום החל מעלות השחר, מתי שיראה את חברו הרגיל עמו קצת ממרחק של ד אמות ויכיר אותו. יש אומרים שזה כשעה לפני הנץ ויש אומרים שזה יוצא בערך שש דקות אחר עלות השחר.

לכן יש להחמיר ולא להתעטף בציצית ולהניח תפילין עד שיגיע הנץ החמה, אך עובדים שמשכימים לקום קודם הנץ, יש להקל והם יכולים להניח החל משש דקות לאחר עלות השחר.

אם אתם בספק לגבי הנחת תפילין היום. לחצו על הלינק – האם מניחים תפילין היום.

הנחת תפילין בלילה

חכמים אסרו להניח תפילין בשעות הלילה, מחשש שמא יישן איתם והן יבואו לידי ביזיון. יש שדרשו את הפסוק "מימים ימימה" – יום ולא לילה שזהו דין מהתורה, שאסור להניח תפילין בלילה אלא ביום בלבד. אך להלכה נפסק שזהו רק מדרבנן, לכן אדם שמשרת בצבא של גויים ואין לו אפשרות להניח תפילין שמהלך כל היום, יכול להניח בלילה בלא ברכה.

כתיבת פרשיות

נראה לפסוק להלכה כי את פרשיות התפילין מותר לכתוב גם בלילה.

סוף זמן הנחת תפילין

כאמור, אסור להניח תפילין בלילה. לכן קבעו חכמים זמן שרק עד אז מותר להניח תפילין, והוא עד השקיעה. אם שכח ולא הספיק להניח עד השקיעה, יכול להניח בדיעבד בבין השמשות שזהו שלוש עשרה דקות וחצי אחר השקיעה.

הניח ביום ושקעה לו השמש

אם הניח תפילין לקראת ערב, ושקעה השמש, עליו לחלוץ את התפילין מיד. שלא יאמרו שמותר להניח תפילין בלילה.

אם אין לו מקום לשים את התפילין, יכול להישאר איתם. אך לדעת המקובלים, אף אם אין לו נרתיק או מקום אחר לשים שם את התפילין, יסיר אותם מעליו. אלא אם כן התפלל איתם תפילת מנחה, שאז יכול להישאר איתם גם לאחר שקיעת החמה.

 

הלכות זמן תפילין:

לפניכם הלכות זמן תפילין, הרלוונטיות ביותר לימים אלו.

שכחתי להניח תפילין

לעיתים באים אנשים בשאלה "לא הנחתי תפילין היום מה אני אמור לעשות?" ראשית, חשוב לזכור: זמן הנחת תפילין הוא כל היום עד השקיעה, לאחר השקיעה יש עוד שלושה עשר דקות בהם מותר להניח עדיין תפילין. אחר כך, כבר אסור כלל להניח תפילין. ישנם יחידים הנוהגים – בעיקר בקהילות החסידים – שמותר להניח תפילין עד צאת הכוכבים.

קרא עוד »

מאיזה שעה עד איזה שעה מותר להניח תפילין

על מנת לקיים את מצוות הנחת תפילין בהידור ולרבים השואלים: מאיזה שעה עד איזה שעה מותר להניח תפילין? נביא כאן בפניכם את הלכות זמני הנחת תפילין בכל יום. כמו כן עד מתי אפשר להניח תפילין בחורף, בימים הקצרים – האם יש הבדל בין ימים או עונות מסוימות בשנה.

קרא עוד »

האם מותר להניח תפילין בלילה

רבים – בפרט מי שאינו מתמצא בפרטי ההלכות – שואלים, האם מותר להניח תפילין בלילה? אנו יכולים להיתקל בשאלה זו בפרט בימים עמוסים, בהם אנו עלולים לשכוח להניח תפילין בזמן – בבוקר, ונזכרנו רק לאחר השקיעה.

קרא עוד »

מותר להניח תפילין במנחה?

כידוע, מצוות הנחת תפילין זמנה מהבוקר בעלות השחר ועד השקיעה, רבים שואלים האם מותר להניח תפילין במנחה או שהמצווה היא רק בבוקר? ובכלל יש לבאר, שאם זמן המצווה הוא כל היום, מדוע אין מניחים תפילין בתפילת המנחה?

קרא עוד »