תפילין ספרדי

תפילין ספרדי הינו תפילין לפי מנהגי הספרדים ועדות המזרח. כדי לדעת יותר על תפילין אלו, כגון: מה מחיר תפילין ספרדי? ומה שונה בהם? המשיכו לקרוא »
תפילין ישראל

לפני שנדון בהבדלים השונים הנוגעים לסוגי התפילין לעדות השונות, ונדבר על תפילין ספרדי. חשוב לזכור שעל כל אחד להניח את התפילין שנכתבו ויוצרו על פי מנהגי אבותיו ועל פי המסורת שעוברת במשפחתו.

אמנם כשבן עדה מסוימת אינו יכול מכל סיבה שהיא להניח את התפילין שהוא צריך להניח על פי מנהגו, הוא יכול להניח תפילין שנכתבו על פי מנהגי עדה אחרת ואין בכך עיכוב הלכתי מהותי.

האתר שלנו מצטיין בכך שקיים בו מגוון רחב ועצום של תפילין, המותאמים לכל המגזרים והעדות על פי השיטות ההלכתיות שהתקבלו במסורת שלהם מאבותיהם.

מחיר תפילין ספרדי באתר שלנו הוא מהזולים בשוק. זה תלוי ברמת ההידור שבתפילין ובשלבי ההכנה.

הזמנת תפילין באתר

כאמור, באתר שלנו תוכלו למצוא את כל סוגי התפילין, שיוצרו ונכתבו על פי כל השיטות ולפי כל הפרטים והדקדוקים. ותוכלו לרכוש את התפילין כאן באתר, בקלות ובמהירות. לרכישת תפילין לחצו על הכפתור.

מחיר תפילין ספרדי

מחיר תפילין ספרדי ניתן למצוא בשוק בין 700 שקלים עד לסכומים גדולים של אלפי דולרים. המחיר נקבע על פי כל הפרמטרים שמנינו. לפי ההידורים והחומרות שעשו בהם.

מחיר תפילין ספרדי סטנדרטיות יהיה בין 800 ל- 1500 ש"ח. כדי לדעת יותר על מחירים של תפילין לחצו על הלינק – מחיר תפילין.

תפילין ספרדי – אופני ייצור לכל העדות

ההבדלים המהותיים בין המנהגים השונים של העדות, לגבי הנחת תפילין הוא לא בשלבי הייצור. שם אמנם לא קיימים הבדלים.

ייצור התפילין הוא תהליך ארוך ומורכב וכל חלק בו הוא מהותי וחשוב לתוצאה הסופית והמהודרת. עוד לפני תחילת כתיבת הפרשיות שמוכנסות לתפילין, אנחנו צריכים לעבד את הקלף ולהביאו למצב המתאים לכתיבת הפרשיות.

הקלף נלקח מבהמה טהורה, היא עוברת שלב של עיבוד, עד לקבלת קלף חלק וראוי לכתיבה. על הקלף צריכים לשרטט שורות לכתיבת הטקסט. שרטוט זה הוא חובה על פי הלכות כתיבת הפרשיות. לאחר מכן מתחילה העבודה המרכזית בתפילין, הכתיבה.

אנו מקפידים על כך שהתפילין שאתם רוכשים באתר שלנו, יעבור את כל התהליך בהידורים הדרושים, על פי כל החומרות המופיעות במקורות.

כתיבת פרשיות התפילין

כידוע, בתפילין אנחנו מכניסים ארבעה פרשיות שעניין התפילין מוזכר בהם. פה אנחנו נתקלים בהבדל המהותי הראשון שבין תפילין ספרדי לשאר סוגי התפילין. ארבע הפרשיות – "שמע ישראל", "והיה אם שמוע", "קדש לי" ו"והיה כי יביאך" – נכתבים בכל התפילין, של כל העדות. החילוק הוא בסדר שהם נכתבים וברווחים שביניהם שמכונים, פרשיות פתוחות או סתומות.

בכל סוגי התפילין, של כל העדות, הפרשיות לתפילין של יד נכתבות על קלף אחד ארוך. בעוד לתפילין של ראש אנו מחלקים את ארבעת הפרשיות, כשכל אחת מהן נכתבת על קלף נפרד. ההבדל שהזכרנו קיים בשני חלקי זוג התפילין.

שיטות הרמב"ם והרא"ש

פתוחה או סתומה – תפילין ספרדי הינו זוג תפילין שנכתב על פי שיטת הרמב"ם או על פי שיטת הרא"ש. שיטת הרמב"ם אומרת שאת הפרשיות יש לכתוב בצורה הבאה. שלושת הפרשיות הראשונות נכתבות פתוחות והפרשה הרביעית סתומה. שיטת הרא"ש היא שאת כל ארבעת הפרשיות יש לכתוב פתוחות.

צורת פרשה פתוחה וסתומה – אלו האחרונים חלוקים גם בצורת הכתיבה הנכונה של פרשיה סתומה או פתוחה. לפי שני השיטות ישנם מספר דרכים לכתוב פרשיות פתוחות וסתומות.

בשביל לפתור את כל הבעיות ולצאת חובת כל השיטות, נמצאה שיטת כתיבה אחת שלפי דעת הרמב"ם היא נקראת סתומה ולפי דעת הרא"ש היא נקראת פתוחה. שיטת כתיבה זו מאפשרת לנו ליצור תפילין ספרדי מהודרות שכוללת את כל השיטות וההידורים.

סדר הפרשיות בתפילין ספרדי

כמו כן ישנם גם שיטות שונות הנוגעות לסדר חלוקת הפרשיות בתפילין. זה נוגע גם לתפילין ספרדי וגם לתפילין שנתקבלו בעדות השונות. ישנה את שיטת רש"י. על פיה סדר הפרשיות היא כמו שהזכרנו. הפרשה הראשונה היא "קדש לי כל בכור", השנייה – "והיה כי יביאך", השלישית – "שמע ישראל", הרביעית והאחרונה היא פרשת "והיה אם שמוע".

מנגד, שיטת רבינו תם היא שיש לסדר את הפרשיות באופן הבא. "קדש", "והיה כי יביאך" "והיה אם שמוע" "שמע ישראל".

באתר שלנו קיים מגוון עצום של תפילין לעדות שונות. אנו מקפידים על מגוון רחב לכל המגזרים של כל הסוגים. כך שתוכלו למצוא תפילין שנכתבו על פי הסדר המוזכר. גם לשיטת רש"י וגם לשיטת רבינו תם, על פי הדקדוקים המותאמים לכל עדה ומגזר.

חשוב לזכור שבכל סוגי התפילין, לפי כל הדעות ועל פי כל המנהגים. אלו ארבעת הפרשיות שנכתבות. אין להוסיף או לגרוע מהם אפילו מילה אחת. המחלוקת היא כאמור רק על הסדר ועל אופן הכתיבה.

צורת כתב בתפילין ספרדי

ישנה נקודה נוספת בה אנו מבחינים בהבדלים בין תפילין ספרדי לשאר סוגי התפילין. לכתב בו כותבים את הפרשיות – משמעות רבה. כמו בכל ספר תורה, גם בתפילין ישנם מספר סוגי כתב בהם הסופר יכול לכתוב את הפרשיות. לכל עדה ישנה כתב שונה אותה הם קיבלו במסורת מאבותיהם, כי כך יש לכתוב פרשיות מן התורה.

באתר שלנו תוכלו למצוא את מבוקשכם בקלות רבה. אנו מקפידים לספק לכם תפילין שמתאימות לכל עדה על פי דרישותיה וצרכיה. הסופרים המומחים שלנו, יודעים ומתמצאים בכל השיטות וכותבים את הפרשיות על פי כל השיטות.

בתי תפילין ורצועות

תהליך ייצור רצועות ובתים לתפילין ספרדי אינו שונה משאר סוגי התפילין. אך כדאי לדעת גם איך זה עובד. הבתים מיוצרים מעור בהמה גסה. העור נלקח לרוב מעורף השור. הם עוברים תהליך עיבוד שיכול לארוך יותר מיום. אנו משרים את העור בתמיסה מתאימה עד לקבלת רכות עור רצויה.

לאחר מכן, אנו יוצרים את צורת הבית של התפילין. לתפילין של ראש – בית של קובייה אחת מחלקת לארבעה חריצים קטנים בהם מכניסים את הפרשיות. לכל פרשה חריץ נפרד. לתפילין של יד – קובייה אחת עם חור אחד רחב בו מכניסים את הקלף עם כל ארבעת הפרשיות.

רצועות

גם תהליך ייצור הרצועות הוא ארוך מאוד. את העור אנו צריכים לעבד בתהליך ארוך. לאחר שלב העיבוד המורכב אנו חותכים את העור לרצועות ארוכות ודקות על פי העובי המצוין בהלכה. לאחר מכן אנו צובעים אותם בצבע שחור חזק ובוהק.

אורך וצבע

לרצועות התפילין יש מידת אורך שנקבעה על פי ההלכה. הנקודה בה אנו מוצאים חילוקים והבדלים שונים, היא צבע הרצועות. ישנם כאלה שסוברים שאת הרצועות יש לצבוע רק מצדם הקדמי בצבע שחור. בעוד הצד השני נשאר בצבעו המקורי. מנגד יש מי שסובר שאת הרצועות יש לצבוע משני הצדדים בצבע שחור. בתפילין ספרדי בדרך כלל, גם נמצא שיש דעות חלוקות בעניין זה.

אחד הדברים שאנו משקיעים בו במיוחד, הוא נקודה זו של צבע הרצועות. כשאתם רוכשים תפילין באתר שלנו. תוכלו לבחור ברצועות המתאימות לאורך הרצוי ובצבע המתאים לכם על פי מנהגכם והמסורת שלכם.

תפילין קטנות

בשונה מתפילין אשכנזי וכדו'. ישנם אנשים מבני עדות המזרח שמניחים תפילין ספרדי קטנות. אנו רגילים לגודל הרגיל של התפילין בערך בגודל של 4 – 2 ס"מ. במידות של 33 עד 44. תפילין קטנות הן מחזה שנוכל לראות רק אצל ספרדים או אנשים שנוהגים על פי שיטת הקבלה. תפילין אלו קטנות ממש ונראות כקוביות מיניאטוריות.

באתר שלנו ניתן למצוא תפילין ספרדי בכל הגדלים. על מנת שתוכלו לרכוש בקלות ובנוחות את התפילין המתאימות לכם, על פי המסורת שלכם. מחיר תפילין ספרדי ישתנה גם כלפי נקודה זו. תפילין קטנות יכולות לעלות יותר מתפילין רגילות, מכיוון שהעבודה עליהם, יותר קשה בגלל הגודל.

כדי לדעת יותר על תפילין אלו עברו לעמוד – תפילין קטנות.

אופן הנחת התפילין

גם בעניין זה אנו מוצאים הבדלים. צורת ההנחה של התפילין על היד, שונה בין תפילין ספרדי לתפילין אשכנזי לדוגמא. במספר הכריכות וצורת הליפוף על היד.

מאמרים מומלצים עבורך: