הלכות הנחת תפילין

תוֹכֶן הָעִניָנִים

כתב בשולחן ערוך סימן כה סעיף א לאחר לבישת הציצית, יניח תפילין. מצוות הנחת תפילין מוזכרת מספר פעמים בתורה. בספר במדבר פרק ד פסוק ט כתוב "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך" ובעוד מקומות בתורה, בפרשיות שמכניסים לתפילין, מוזכר שוב ושוב מצוות הנחת תפילין.

על סדר הנחת תפילין

סדר הנחת תפילין הוא: ראשית, מוציא את התפילין של יד, מניחם על יד ימין ומברך "אשר קדשנו במצוותיו… להניח תפילין" לאחר מכן מהדק את הקשר וכורך שבעה כריכות על זרוע ידו. את הכריכות על האצבע וכף היד, משאירים לאחר ההנחה של תפילין של ראש. לאחר מכן מוציא את התפילין של ראש ומניחם.

ברכת תפילין של ראש

בעניין ברכה על תפילין של ראש נחלקו הפוסקים. על פי מנהג האשכנזים יש לברך על תפילין של ראש, ברכת "על מצוות תפילין" בעוד שלשיטת הספרדים, רק אם הסיח דעתו בין תפילין של יד לשל ראש, עליו לברך את שני הברכות שוב.

חשוב לזכור: אין לומר את הברכה בראש גלוי, לכן מיד לאחר הנחת התפילין על הראש, יש להחזיר את הכיפה למקומה ורק אז לברך.

לנוהגים לברך ברכה על התפילין של ראש, מיד לאחר הברכה נהגו לומר בלחש "ברוך שם" בכדי לצאת מידי ספק.

לאחר שהניח את התפילין על הראש, כורך את הכריכות על אצבעותיו וכף ידו. שלושה כריכות על האצבע, ורוב העולם נוהג לכרוך כעין שין על כף היד.

סדר חליצת התפילין

מוריד את הכריכות מכף ידו, וחולץ את התפילין של ראש. סוגר אותם ומכניסם לנרתיק. לאחר מכן חולץ את התפילין של יד.

יש הנוהגים – וזהו מנהג החכמים – לנשק את התפילין קודם ההנחה ולאחר החליצה.

 

הלכות הנחת תפילין:

לפניכם הלכות הנחת תפילין, שנשאלות פעמים רבות.

האם אבל מניח תפילין

רבים באים לשאול לאחר שמת להם אחד מקרובי משפחתם, לקראת ימי השבעה, האם אבל מניח תפילין? מה הדין ביום הראשון לאבלות? ומה בשאר ימי השבעה? המשיכו לקרוא »

קרא עוד »

על איזה יד מניחים תפילין

כל אדם שמתחיל להניח תפילין, רוצה לדעת את הכלל הראשון והבסיסי בהנחת תפילין. על איזה יד מניחים תפילין. במאמר זה נביא בפניכם את כל המקורות וההלכות הנוגעות למקום הנחת תפילין של יד.

קרא עוד »

הנחת תפילין שמאלי

כל אחד שמתחיל להניח תפילין שואל דבר ראשון על איזה יד מניחים תפילין? כידוע, כל אדם ותכונותיו שלו. האחד ימני והאחר שמאלי, ולכל אחד הלכות אחרות. בהמשך המאמר נרחיב על ההבדלים בין ימני לשמאלי ומצוות הנחת תפילין שמאלי.

קרא עוד »

האם מותר לשמאלי להניח תפילין של ימני

התפילין בנויות בצורה שהקשר – היוד מונח לצד הלב והמעברתא – המקום בו הרצועה עוברת, היא לצד הכתף. כך נכתב בשולחן ערוך סימן כז סעיף ב שכן המנהג. ולכן יש הבדל בין תפילין של יד ימין ותפילין של צד שמאל. השאלה היא: האם מותר לשמאלי להניח תפילין של ימני?

קרא עוד »