האם מניחים תפילין היום

תוֹכֶן הָעִניָנִים

בתורה נאמר 'וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל-יָדֶךָ וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ' בפסוק זה נצטווינו על ידי הבורא להניח תפילין מידי יום ביומו במהלך כל השנה. תפילין של יד ותפילין של ראש.

ובמדרש שוחר טוב מזמור א כתוב: אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רצוננו לקיים את כל התורה כולה, אך אין אנו יכולים. אמר להם הקדוש ברוך הוא – הניחו תפילין ומעלה אני עליכם, כאילו קיימתם את כל התורה כולה, כמו שכתוב, "למען תהיה תורת השם בפיך".

וכתב בספר מצוות גדולות [הסמ"ג] כי אין שום מצווה בתורה שהיא האות וסימן ההיכר בין עם ישראל לבורא, כי אם מצוות שבת, מילה ותפילין, שבשלשתן הוזכרה המילה 'אות'. מצוות אלו מהווים עדות לכך שישראל עם עבדיו של הבורא.

האם מניחים תפילין היום?

מכיוון שכתוב – "על פי שניים עדים יקום דבר", אין העדות מתקיימת אלא בקיום שני אותות יחד. לכן, כל יום בעת ההנחה אנו מעידים בשני אותות – מילה ותפילין כי אנו עבדי השם. כל אחד מישראל שאין לו שני עדים לכך, הוא אינו יהודי. לכן, בשבת ויום טוב, שגם הם נקראו 'אות' אנו פטורים מלהניח תפילין.

על אף שלא כתוב בפירוש בשום מקום כי חובה להניח תפילין מידי יום ביומו. כיוון שלא מצינו פטור חוץ משבת ויום טוב אנו למדים מכך, שחובה להניח תפילין בכל יום.

תפילין מניחים ביום

ישנם מקורות ופסוקים שונים, מהם למדו חז"ל כי יש להניח את התפילין ביום, ובכל יום. בעירובין אמרו – ר"ע אומר יכול יניח אדם תפילין בשבת ויום טוב? תלמוד לומר והיה לך לאות – מי שצריכין אות.

הדין שנאמר בו שאין מצוות הנחת תפילין בלילה, הוא מדברי חז"ל וטעם הדין הוא מכיוון שבלילה קיים חשש שמא יפיח בהם וקדושתם תיפגע.

ימים בהם יש ספק להנחת תפילין:

לפניכם כל הימים בהם יהיה לכם ספק האם מניחים תפילין.

הנחת תפילין בתענית אסתר

ביום צום, בו אנחנו לא אוכלים ואין חשש להיסח הדעת שעלולה להיגרם כתוצאה מהאכילה. הנחת תפילין בתענית אסתר מה הדין? האם מניחים תפילין או לא, המשיכו לקרוא »

קרא עוד »

האם מניחים תפילין בשבועות

לקראת יום מתן תורה, ישנם השואלים, האם מניחים תפילין בשבועות. כידוע, ישנם ימים מסוימים בשנה, בהם אין חובת הנחת תפילין. בהמשך נביא מספר מקורות ונקודות חשובות שנוגעות לשאלה זו.

קרא עוד »

האם מניחים תפילין בראש השנה

האם מניחים תפילין בראש השנה? ביום קדוש ונורא זה בו אנו נידונים על כל השנה, הוא גם נקרא חג ויום טוב. בימי שבת ויום טוב, שהם גם נקראו 'אות' האם צריך להניח תפילין? המשיכו לקרוא »

קרא עוד »

האם מניחים תפילין בצום גדליה

יום לאחר ראש השנה, בו אין מניחים תפילין חל יום צום. ישנם רבים ששואלים האם מניחים תפילין בצום גדליה? הלכות הנחת תפילין ובאילו ימים יש להניח, הם רבים. במאמר זה נתמקד משאלה שנשאלה בראש הדף.

קרא עוד »

האם מניחים תפילין בערב יום כיפור

ערב היום הקדוש, אנשים רבים תוהים, האם מניחים תפילין בערב יום כיפור. יום זה נקרא חג במידה ובאופנים מסוימים. פרטי ההלכות ביום זה, שונים מבכל יום. בהמשך דברינו, נבאר את הנקודות החשובות הקשורות לעניין הנחת תפילין בערב יום כיפור.

קרא עוד »

האם מניחים תפילין בחנוכה

ימי החנוכה, הם ימי חג ואנו חוגגים בהם את ניצחון כוח הקדושה והתורה על שלטונות הרשע, אך יום זה לא הוגדר 'חג'. אז נשאלת השאלה האם מניחים תפילין בחנוכה? המשיכו לקרוא »

קרא עוד »

הנחת תפילין בתשעה באב

לקראת מועדים מסוימים בשנה, ישנם רבים השואלים בעניין הנחת תפילין. במאמר זה נבאר לכם את פרטי ההלכות הנוגעות למצוות הנחת תפילין בתשעה באב.

קרא עוד »

האם מניחים תפילין בצום יז בתמוז

צום שבעה עשר בתמוז הוא היום הפותח את שלושת השבועות שנקראו 'ימי בין המצרים'. ביום זה ישנם התוהים האם מניחים תפילין בצום יז בתמוז? בהמשך דברינו נבאר את פרטי ההלכות הנוגעים להנחת תפילין ביום זה.

קרא עוד »