תפילין רבנו תם

יש שני סוגים של תפילין. יש תפילין רש"י ויש תפילין רבנו תם. לפני שניכנס לעובי הקורה ונגיע לשורה האחרונה של מחיר תפילין רבנו תם, שאת זה בעצם רצינו לבדוק, נבדוק קודם כל מה זה התפילין הללו המכונות רבינו תם, במה זה שונה מתפילין רש"י, מי נוהג להניח תפילין רבינו תם.
תפילין ישראל

רבינו תם היה נכדו של רש"י. הבן של ביתו של רש"י. רבינו תם חלק על רש"י בכל מה שקשור לסדר הפרשיות הכתובות בתוך התפילין. למעשה יש מקור למחלוקת הזו והוא נמצא בגמרא מנחות מ"ב ב'. מסופר על רבינו תם כי בהיותו ילד הוא החזיק את תפיליו של סבו. רש"י, הסב אמר שלכשיגדל הילד הוא יחלוק על תפילין אלו.

איך בעצם התחילה המחלוקת? הרי אפשר היה פשוט לבדוק את התפילין שהיו עוד לפני התקופה של רש"י ושל רבינו תם ולראות מה סדר הכתיבה.

אך רבינו תם טען שהיות ופרשיות התפילין נסתרות מעין כל בהיותן טמונות בתוך בתי התפילין ורק סופרי הסת"ם הם שרואים אותן, הרי שייתכן והיו סופרים שטעו וכתבו בסדר שגוי. כך למעשה נולדה המחלוקת הזו בנושא התפילין.

דעת הרמב"ם ודעת הראב"ד

למעשה המחלוקת לא נותרה רק בין רש"י לבין רבינו תם. היו עוד ראשונים שנחלקו בדבר. דעת הרמב"ם היא כדעת של רש"י ודעת הראב"ד היא כדעתו של רבינו תם. הראב"ד אף הביא ראיה ממסכת מנחות בתלמוד ירושלמי, שם הדעה היא כמו דעתו של רבינו תם.

מובא בשו"ת מן השמים (סימן י"ב) עובדה מפליאה. הוא כתב שמשמים השיבו לו שממש כמו במחלוקת של הפמליא של מטה, כך גם ישנה מחלוקת בפמליא של מעלה. בפמליא של מעלה מניחים את התפילין על פי נוסח רש"י ואילו הקב"ה כביכול מניח תפילין על פי שיטתו של רבינו תם.

מי מניח תפילין אלו?

אז מי בעצם מניח תפילין על פי שיטתו של רבינו תם?

מובא בשולחן ערוך (או"ח סימן ל"ד) שרק אדם המוחזק ומפורסם בחסידות, יניח תפילין דרבנו תם. אך אנחנו עדים לכך שגם אנשים שהם לא מפורסמים או מוחזקים בחסידות, מקפידים גם כן על הנחת תפילין רבנו תם. בעיקר מקובל הדבר בקרב הציבור הספרדי וכן הציבור החסידי ברובו. עבור רבים מהם מדובר למעשה בתפילין אשר אותם הם מניחים בנוסף לתפילין של רש"י.

הציבור הליטאי לעומת זה החסידי והספרדי, נוהג על פי שיטת הגר"א. הגר"א טען שאם רוצים לחשוש לשיטתו של רבינו תם, צריך לחשוש לשיטות או דעות נוספות וכך יהיה צורך להניח שישים וארבע זוגות תפילין כמניין השיטות והדעות שיש בכך.

תפילין דרבנו תם רק לאחר הנישואין

בקרב כמעט כל מי שמוסיף גם את הנחת תפילין דרבנו תם, מעבר לתפילין רש"י, יהיה זה רק לאחר הנישואין. הבחורים ברוב רובם של הקהילות, מלבד אולי קהילת חב"ד, אינם נוהגים להניח תפילין דרבנו תם. תוכלו לדעת יותר על כך בעמוד תפילין חב"ד.

אך חשוב לעיין ולבדוק. אם תפילין אלו, הן התפילין האמתיות, הרי שמחויבים להניח דווקא אותם. מנגד, אם אין בהם אמת, הרי שאם מניחים אותם, יהיה זה כמו הנחת רצועות בעלמא. אך המסקנה צריכה להיות שכל אחד יאחז במנהג אבותיו ויניח את התפילין אותם מניח אביו.

מה דעתו של רבנו תם על תפילין דרבינו תם?

אנקדוטה מעניינת. יש מי שכתב שעל פי דעתו של רבינו תם, התפילין דרבנו תם שיש לנו היום, הינן פסולות. היות ודעתו של רבינו תם היא שכמו שאת המזוזה יש לקבוע ולתלות בצורה שוכבת, כך גם יש להניח את הפרשיות של התפילין בצורה שוכבת וזה לא דבר שנעשה בפועל בצורה הזו.

מנהגו של הגרח"פ שיינברג זצ"ל

מי לא מכיר את הרב עם הציציות? הגרח"פ שיינברג נהג להתעטף בכל יום בעשרות ציציות וטליתות כדי לזכות לקיים את מצוות ציצית עשרות פעמים בכל רגע נתון. היות ומצוות ציצית היא למעשה בכל בגד בו יש ארבע כנפות. על כן הוא כביכול חייב את עצמו שוב ושוב במצוות ציצית על ידי לבישת בגדים עם ארבע כנפות המחויבים בציצית.

כך הוא גם נהג להניח תפילין ולהישאר עמם למשך כל היום. למעשה מעיקר הדין יש מצווה כזו להישאר בתפילין למשך כל היום ויש קהילות שונות שאכן מקפידות על כך. אך מי שאינו עושה כן, אינו טועה. היות ואת התפילין יש לשמור בקדושה ואין לדבר דברי חולין איתן ויש לשמור על המחשבה כל הזמן. כך גם חייב הגוף להיות נקי בכל זמן ההנחה כך שזה לא דבר ממש מציאותי עבור רוב רובם של האנשים.

הגרח"פ שיינברג נהג להניח את תפילין דרבנו תם החל מזמן השקיעה ועד לזמן רבינו תם.

(כידוע, רבינו תם קבע גם לוח זמנים שונה מכפי המקובל כאשר הוא מתייחס אחרת לזמני היום, עלות השחר ושקיעת החמה).

עובדות שונות על המחלוקת בין העולם הליטאי לעולם החסידי והספרדי

הגיע אברך ליטאי אל הגראי"ל שטיינמן זצ"ל וטען שהוא צאצא של רבינו תם, ועל אף שהוא משתייך לציבור הליטאי הוא מבקש להניח תפילין דרבנו תם.

ענה לו הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שאם הוא טוען שההוא צאצא של רבינו תם, אז ברור שהוא גם צאצא של רש"י…

הבן איש חי כתב שהוא מצא בגניזה שליד קבר יחזקאל הנביא, תפילין שהיו על פי הסדר של רבינו תם. מכאן הוא בקש להוכיח שיש סימוכין לכך שסדר זה הוא הסדר הנכון. ענה על כך החזון איש ואמר, שאילו תפילין אלו היו כשרות, הן לא היו מוצאות את מקומן בגניזה…

הגר"ש שקאפ זצ"ל החל בערוב ימיו להניח תפילין דרבנו תם והוא נימק את ההנהגה הזו בכך שהוא חושש להגיע לישיבה של מעלה ושם יעמוד בפני רבינו תם והוא יאמר עליו שהוא קרקפתא דלא מנח תפילין. (יש אנשים שמקפידים להניח לפחות פעם אחת את התפילין של רבינו תם בכדי שלא יהיה במצב כזה של קרקפת דלא מנח תפילין על פי שיטתו של רבינו תם.

בזמנו של החזון איש יצא ספר שהוכיח בהוכחות שונות שכל מי שאינו מניח תפילין דרבנו תם, הוא למעשה קרקפתא דלא מנח תפילין. ענה על כך החזון איש שאין בספר זה חידוש של ממש, היות ואת הדברים הללו כבר אמר בשעתו רבינו תם בעצמו.

מחיר תפילין רבנו תם

אז כנראה הבנתם את ההבדל בין הציבור המניח את תפילין דרבנו תם לבין הציבור שלא רואה את המנהג כנכון. אך בכל זאת נדמה שכולם מכבדים את דעתו של רבינו תם ואף בקרב הציבור הליטאי יש כאלה המקפידים על הנחת תפילין אלו ולו פעם אחת בלבד בחייהם.

מהו מחיר תפילין רבנו תם?

מחיר תפילין רבנו תם נע בין כמה מאות שקלים ועד לסכום של כאלפיים שקלים או מעט יותר לתפילין יותר מהודרות.

תוכלו לדעת יותר על תמחור התפילין בעמוד – מחיר תפילין.

אצלנו תוכלו למצוא תפילין דרבנו תם כשרות ומהודרות! לחצו על הכפתור…