הלכות תפילין

תוֹכֶן הָעִניָנִים

איך יודעים שהתפילין הן כשרות למהדרין

מצוות התפילין היא אחת המצוות החביבות ביותר על עם ישראל, וגם אנשים הרחוקים מתורה ומצוות מרגישים חיבור למצווה מיוחדת זו. הצדדים המעשיים של מצוות התפילין כוללים מספר גדרים וכללים, ובמאמר זה נסביר את המאפיינים של תפילין כשרות למהדרין.

קרא עוד »

מדריך הנחת תפילין לנער בר המצווה

לקראת היכנסו של הנער עול תורה ומצוות, נהוג לרכוש עבורו תפילין. התפילין נחשבות כתשמיש קדושה יקר ערך ביותר. הן מבחינה כספית אך הרבה יותר מבחינה ערכית. לפניכם מדריך הנחת תפילין לנער בר המצווה.

קרא עוד »

פרשיות תפילין

והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום… מה הם פרשיות התפילין? כיצד הם מסודרות בתוך התפילין? ומדוע דווקא פרשיות אלו נבחרו? המשיכו לקרוא…

קרא עוד »

מה זה תפילין?

מה זה תפילין? במאמר זה אנו נסביר לכם על התפילין… מה זה? כיצד הם מורכבות? ולמה כדאי להניח תפילין. עיקרי שלבי ייצור התפילין, הלכותיהם ופרטי מצוותם.

קרא עוד »

רצועת תפילין קרועה מה עושים?

אחת השאלות הנפוצות בדיני כשרות התפילין הוא מהו הדין של רצועת תפילין קרועה? האם זה פוסל את התפילין? האם יש להחליף את הרצועות? במאמר הבא נעשה לכם קצת סדר בעניינים הנוגעים לרצועות התפילין.

קרא עוד »

האם תפילין כשרות לנצח?

חשוב לדעת כי גם אם קניתם תפילין מהודרות ואף שילמתם עליהם הון לא קטן, עדיין אין לכם הבטחה כי תפילין אלו אכן תהיינה תפילין כשרות לנצח. מסיבה זו חשוב מאוד לבדוק מידי פעם את פרשיות התפילין ולוודא כי הן אכן כשרות.

קרא עוד »

האם אבל מניח תפילין

רבים באים לשאול לאחר שמת להם אחד מקרובי משפחתם, לקראת ימי השבעה, האם אבל מניח תפילין? מה הדין ביום הראשון לאבלות? ומה בשאר ימי השבעה? המשיכו לקרוא »

קרא עוד »

שכחתי להניח תפילין

לעיתים באים אנשים בשאלה "לא הנחתי תפילין היום מה אני אמור לעשות?" ראשית, חשוב לזכור: זמן הנחת תפילין הוא כל היום עד השקיעה, לאחר השקיעה יש עוד שלושה עשר דקות בהם מותר להניח עדיין תפילין. אחר כך, כבר אסור כלל להניח תפילין. ישנם יחידים הנוהגים – בעיקר בקהילות החסידים – שמותר להניח תפילין עד צאת הכוכבים.

קרא עוד »

קשירת תפילין של ראש

בגמרא מובא כי אחד משישה דברים אותם כל תלמיד חכם צריך ללמוד הוא קשירת תפילין. דיני קשירת תפילין הם הלכה למשה מסיני. ענין הקשירות וצורתם היא יצירת שם השם על התפילין. מעבר לפרשיות ולפסוקים המופיעים בתפילין, אנו מבליטים את שמו של הקדוש ברוך הוא, בתפילין עצמם. באמצעות השין הרשום על התפילין של ראש, בשילוב עם הדלת בקשר תפילין של ראש והיוד בקשר תפילין של יד, אנו יוצרים את סדר האותיות ש. ד. י. שזהו אחד משמותיו של השם.

קרא עוד »

קשר תפילין של יד

כידוע בנוסף לפרשיות והפסוקים שמופיעים בתפילין, גם אופן הנחת התפילין היא בצורה בה שם השם יהיה מוזכר. עם האותיות הרשומות על התפילין בשילוב עם האותיות שרצועות התפילין יוצרות מוזכר השם ש. ד. י. באופן הבא: שין על בית התפילין של ראש, דלת על העורף בקשר הסוגר את הרצועה על הראש ויוד על בית התפילין של יד.

קרא עוד »

מאיזה שעה עד איזה שעה מותר להניח תפילין

על מנת לקיים את מצוות הנחת תפילין בהידור ולרבים השואלים: מאיזה שעה עד איזה שעה מותר להניח תפילין? נביא כאן בפניכם את הלכות זמני הנחת תפילין בכל יום. כמו כן עד מתי אפשר להניח תפילין בחורף, בימים הקצרים – האם יש הבדל בין ימים או עונות מסוימות בשנה.

קרא עוד »

האם מותר להניח תפילין בלילה

רבים – בפרט מי שאינו מתמצא בפרטי ההלכות – שואלים, האם מותר להניח תפילין בלילה? אנו יכולים להיתקל בשאלה זו בפרט בימים עמוסים, בהם אנו עלולים לשכוח להניח תפילין בזמן – בבוקר, ונזכרנו רק לאחר השקיעה.

קרא עוד »

מותר להניח תפילין במנחה?

כידוע, מצוות הנחת תפילין זמנה מהבוקר בעלות השחר ועד השקיעה, רבים שואלים האם מותר להניח תפילין במנחה או שהמצווה היא רק בבוקר? ובכלל יש לבאר, שאם זמן המצווה הוא כל היום, מדוע אין מניחים תפילין בתפילת המנחה?

קרא עוד »

על איזה יד מניחים תפילין

כל אדם שמתחיל להניח תפילין, רוצה לדעת את הכלל הראשון והבסיסי בהנחת תפילין. על איזה יד מניחים תפילין. במאמר זה נביא בפניכם את כל המקורות וההלכות הנוגעות למקום הנחת תפילין של יד.

קרא עוד »

הנחת תפילין שמאלי

כל אחד שמתחיל להניח תפילין שואל דבר ראשון על איזה יד מניחים תפילין? כידוע, כל אדם ותכונותיו שלו. האחד ימני והאחר שמאלי, ולכל אחד הלכות אחרות. בהמשך המאמר נרחיב על ההבדלים בין ימני לשמאלי ומצוות הנחת תפילין שמאלי.

קרא עוד »

האם מותר לשמאלי להניח תפילין של ימני

התפילין בנויות בצורה שהקשר – היוד מונח לצד הלב והמעברתא – המקום בו הרצועה עוברת, היא לצד הכתף. כך נכתב בשולחן ערוך סימן כז סעיף ב שכן המנהג. ולכן יש הבדל בין תפילין של יד ימין ותפילין של צד שמאל. השאלה היא: האם מותר לשמאלי להניח תפילין של ימני?

קרא עוד »

הנחת תפילין בתענית אסתר

ביום צום, בו אנחנו לא אוכלים ואין חשש להיסח הדעת שעלולה להיגרם כתוצאה מהאכילה. הנחת תפילין בתענית אסתר מה הדין? האם מניחים תפילין או לא, המשיכו לקרוא »

קרא עוד »

האם מניחים תפילין בשבועות

לקראת יום מתן תורה, ישנם השואלים, האם מניחים תפילין בשבועות. כידוע, ישנם ימים מסוימים בשנה, בהם אין חובת הנחת תפילין. בהמשך נביא מספר מקורות ונקודות חשובות שנוגעות לשאלה זו.

קרא עוד »

האם מניחים תפילין בראש השנה

האם מניחים תפילין בראש השנה? ביום קדוש ונורא זה בו אנו נידונים על כל השנה, הוא גם נקרא חג ויום טוב. בימי שבת ויום טוב, שהם גם נקראו 'אות' האם צריך להניח תפילין? המשיכו לקרוא »

קרא עוד »

האם מניחים תפילין בצום גדליה

יום לאחר ראש השנה, בו אין מניחים תפילין חל יום צום. ישנם רבים ששואלים האם מניחים תפילין בצום גדליה? הלכות הנחת תפילין ובאילו ימים יש להניח, הם רבים. במאמר זה נתמקד משאלה שנשאלה בראש הדף.

קרא עוד »

האם מניחים תפילין בערב יום כיפור

ערב היום הקדוש, אנשים רבים תוהים, האם מניחים תפילין בערב יום כיפור. יום זה נקרא חג במידה ובאופנים מסוימים. פרטי ההלכות ביום זה, שונים מבכל יום. בהמשך דברינו, נבאר את הנקודות החשובות הקשורות לעניין הנחת תפילין בערב יום כיפור.

קרא עוד »

האם מניחים תפילין בחנוכה

ימי החנוכה, הם ימי חג ואנו חוגגים בהם את ניצחון כוח הקדושה והתורה על שלטונות הרשע, אך יום זה לא הוגדר 'חג'. אז נשאלת השאלה האם מניחים תפילין בחנוכה? המשיכו לקרוא »

קרא עוד »

הנחת תפילין בתשעה באב

לקראת מועדים מסוימים בשנה, ישנם רבים השואלים בעניין הנחת תפילין. במאמר זה נבאר לכם את פרטי ההלכות הנוגעות למצוות הנחת תפילין בתשעה באב.

קרא עוד »

האם מניחים תפילין בצום יז בתמוז

צום שבעה עשר בתמוז הוא היום הפותח את שלושת השבועות שנקראו 'ימי בין המצרים'. ביום זה ישנם התוהים האם מניחים תפילין בצום יז בתמוז? בהמשך דברינו נבאר את פרטי ההלכות הנוגעים להנחת תפילין ביום זה.

קרא עוד »