תפילין חרוצות

בתפילין החרוצות ישנם חריצים המפרידים את הקובייה של הבית לארבעה חלקים. בכל תפילין רגילות רואים רק שרטוט המחלק אותם לארבע. זהו חריץ הנעשה לאחר שצובעים את הבית בכדי שהם ייראו כארבעה בתים.
תפילין ישראל

כשאתם באים להתעניין על רכישת תפילין אתם עשויים להיחשף למגוון מושגים שאולי לא ממש הכרתם עד כה. מן הסתם יעלו גם שאלות שונות הן מצד המוכר והן מהצד שלכם. השאלות העולות דורשות כמובן מענה. כי ברור שאתם רוצים לרכוש תפילין המתאימות לדרישות ההלכתיות של הקהילה אשר אליה אתם משתייכים ואתם רוצים להבין כל נושא על בוריו. אחד המושגים המוכרים בכל מה שקשור לבתים של התפילין זה 'תפילין חרוצות'. מה זה תפילין חרוצות? מהו מחיר תפילין חרוצות? ומה זה בעצם המשמעות של המילה חורצות.

מה זה תפילין חרוצות ?

חרוצות מלשון חריץ. התפילין החרוצות עשויות באופן מיוחד עם חריצים מיוחדים כפי שנסביר בהמשך.

אך ראשית חשוב לנו להקדים ולומר כי קיים הבדל גדול ויסודי בין התפילין של ראש לבין התפילין של יד. בעוד שהתפילין של יד מכילות את כל ארבעת הפרשיות בתוך בית אחד, הרי שבתפילין של ראש זה מונח אחרת. המצווה היא לחלק את הפרשיות לארבעה בתים נפרדים.

בתפילין החרוצות ישנם חריצים המפרידים את הקובייה של הבית לארבעה חלקים. בכל תפילין רגילות רואים רק שרטוט המחלק אותם לארבע. זהו חריץ הנעשה לאחר שצובעים את הבית בכדי שהם ייראו כארבעה בתים. בתפילין החרוצות יש חריץ מפולש מלמעלה עד הקצה של הקובייה כך שאפשר אפילו להעביר דף נייר בתוך החריץ.

התפילין החרוצות הן למעשה מוצר יקר יותר וכמובן גם מהודר יותר. אתם יכולים להתרשם מדבריהם של גדולי ישראל בדבר ההידור המיוחד שיש בבתים אלו החרוצות עד לקצה שלהן.

מה ההידור בתפילין חרוצות?

התפילין של ראש על פי ההלכה אמורות להיות עשויות מעור אחד אשר בו ישנם ארבעה בתים עם חריץ ביניהם. אז לרוב אנחנו רואים את ההבדל בין הבתים הנעשים על ידי סימון של חריץ מועט על גבי העור של בית התפילין. התפילין החרוצות הן כאמור תפילין עם חריץ מפולש שמפריד לגמרי בין בית לבית. מדובר בשלושה חריצים היוצרים ארבעה חלקים נפרדים.

ההידורים שאנחנו רואים רק בתפילין החרוצות הם –

 • אפשר לראות בבירור שאין דבק כלל בין המחיצות.
 • אפשר לראות בבירור כי אין כל נקב בין המחיצות.
 • רואים בבירור שהחריצים אינם מזויפים.
 • החריץ הוא מפולש וכך הוא ניכר להדיא בין הבתים עד למטה.
 • ישנה אפשרות בשעת התפירה להעביר את הגיד מלמעלה עד למטה בין המחיצות.
 • אפשר לתפור את הבית באמצעות גיד אחד מתחילה ועד סוף.
 • קוד זיהוי אישי יכול לסמן כל בית בפני עצמו.
 • לכל בית יש מכסה מיוחד ומדויק לצורך השמירה על הריבוע.
 • ניתנת אחריות על כל בית של הריבוע.
 • על כל בית ישנה חותמת מיוחדת של בקרת איכות וכמובן גם אישור המעיד על כשרות הבית.

ישנם הידורים נוספים המיוחדים רק לתפילין החרוצות:

 1. העבודה נעשית באמצעות פראס הידראולי ידני בלבד .
 2. ישנה שין בולטת במיוחד על גבי הבית.
 3. קיר השין ישר באופן מיוחד.
 4. ריבוע התפירות הוא הרבה יותר מדויק וישנם מרחקים שווים בין כל המחיצות.
 5. ריבוע קציצה המתקבל אף הוא מדויק במיוחד.
 6. ישנם חללים רחבים ועמוקים.
 7. התפירה נעשית ללא חציצה של דבק.
 8. התפירה של הבתים נעשה באמצעות גיד אחד בלבד.

יש גם הידורים מיוחדים בכתיבת הפרשיות של התפילין החרוצות כאשר ברור כי אם כבר משקיעים בהידור מופלג שכזה בבתי התפילין החרוצות. הרי שגם הכתיבה תהיה ברמת כשרות גבוהה בהתאם.

מה חשוב לבדוק כאשר באים לבחור את הסופרים לכתיבת הפרשיות לתפילין החרוצות?

חשוב לבחור סופרי סת"ם שהם יראי שמים והם קובעים עיתים לתורה. יש לשים דגש שמדובר בסופרים שלמדו היטב את כל הנושא הזה של כתיבת סת"ם והם אף קבלו תעודת הסמכה לכך.

ישנה הקפדה מיוחדת על בחירת סופרים שיהיו נשואים. כמו כן ישנה הקפדה על כך שהכתיבה תיעשה תחת פיקוח הדוק של מורה הוראה שיראה את הקלף ויראה את הפרשיות לאחר הכתיבה ויעקוב אחר זה על מנת לוודא שהכול נעשה באופן כשר על פי ההלכה.

 • הדיו וגם הקלף אמורים גם כן להיות תחת כשרות מהודרת על מנת שהתפילין תהיינה מהודרות וכשרות.
 • יש עניין להקפיד על פתוחות וסתומות שלוש פעמים אש"ר.
 • יש עניין להקפיד גם על תיוג שעטנ"ז ג"ץ בד"ק חי"ה כולל יודים.
 • חשוב לשמור שיהיו מרווחים הלכתיים בין האותיות והתיבות.

ישנם הידורים נוספים בכתיבת הפרשיות, כפי שנמנה להלן:

 • פרשיות התפילין נכתבות על קלף שנעשו עבודת יד ללא תנאי.
 • פרשיות התפילין הן על קלף מעופץ. .
 • הסופר שומר על תענית דיבור בכל זמן הכתיבה. מדובר במעלה נשגבה המהדירה את התפילין.
 • עבודה הנעשית ללא כל נגיעת סכין.
 • הקפדה על טבילה במקווה לפי כתיבת הפרשיות.
 • כתיבת הפרשיות על גבי קלף שנעשה בעבודת יד ללא תנאים.

בתי התפילין

עד כה הרחבנו על ההידורים של פרשיות התפילין ועל הכללים לכתיבה הכי מהודרת וכשרה.

זאת כמובן לאחר שדברנו על בתי התפילין החרוצות. כאן המקום להרחיב מעט על החומר אשר ממנו נעשים בתי התפילין.

בתי התפילין נעשות מעור של בהמה. יש כאלה הנעשים מעור של בהמה דקה ואלו הם בתים יותר פשוטים וזולים מבחינת ההידור וגם מבחינת החוזק שלהם הם לא מאוד עמידים.

לרוב נעשים בתי התפילין מעור של בהמה גסה. זהו עור של שור המעניק חוזק ואיכות ברמה הרבה יותר גבוהה.

התפילין החרוצות הן לרוב עשויות מעור של בהמה גסה.

שימו לב לזיופים

חשוב לשים לב כי ישנם מקרים רבים של זיופים בכל מה שקשור לתפילין שאינן חרוצות.

גדולי ישראל עוררו פולמוס נרחב בנושא של התפילין הרגילות שאינן חרוצות. זאת היות ויש מבין אלו שעושים את הבתים, שכאשר ארבעת הבתים בתפילין של ראש לא יוצאים להם מפיק מדויקים, הם לא ממש מקפידים על סימון החריצים בהתאם למיקום הבתים אלא שהם חורצים אותם בצורה סימטרית ויפה על מנת שלא לפגום כביכול במראה המרשים של התפילין.

ברור כי במקרים של תפילין חרוצות, אין את הבעיה הזו כלל. כי החריצים שחותכים כל בית עד לסופו, מחלקים את הבית באופן מוחלט בלי ספיקות או שאלות בדבר הזה.

מה תרוויחו אם תבחרו לרכוש תפילין חרוצות?

אדם שרוכש תפילין חרוצות מרוויח מספר דברים.

 1. תפילין שאין חשש לזיופים בכל מה שקשור לחריצים כפי שהרחבנו לעיל.
 2. בהנחת תפילין אלו יוצאים ידי חובת כל הדעות הקובעים שזוהי הצורה הנכונה של התפילין. על פי דברי הרמב"ם והשו"ע שאומרים – "שיהיו ארבעה ראשים נראים לכל".
 3. אין כל חשש של דבק בין הבתים. בתפילין החרוצות אפשר לראות היטב את הדבר.
 4. בתפילין חרוצות רואים באופן ברור את כל הבתים ואין חשש של פגם בריבוע.

ברור אם כן שהתפילין החרוצות הם תפילין מהודרות במיוחד ושווה בהחלט לשלם מחיר תפילין חרוצות, כדי ליהנות מכל היתרונות.