האם מותר להניח תפילין בלילה

רבים – בפרט מי שאינו מתמצא בפרטי ההלכות – שואלים, האם מותר להניח תפילין בלילה? אנו יכולים להיתקל בשאלה זו בפרט בימים עמוסים, בהם אנו עלולים לשכוח להניח תפילין בזמן – בבוקר, ונזכרנו רק לאחר השקיעה.
תוֹכֶן הָעִניָנִים

ההלכה הכללית היא שאסור להניח תפילין בלילה. בשולחן ערוך כתב, כי אסרו חכמים להניח תפילין בלילה, מחשש שמא יישן בהם והם עלולים לבוא לידי ביזיון. יש אומרים שהלכה זו שאין להניח תפילין בלילה היא מן התורה. ההלכה נלמדת מן הפסוק "מימים ימימה" למדנו מפסוק זה – ימים ולא לילות.

אך להלכה נפסק שזהו דין דרבנן ואין איסור להניח תפילין בלילה אלא מדבריהם. לכן, במקרים חריגים מאוד, מותר להניח תפילין בלילה.

לדוגמה: קצין המשרת בצבא של גויים ואין לו שום אפשרות להניח תפילין במהלך כל היום, יניח תפילין בלילה בלי ברכה.

האם מותר להניח תפילין בלילה
אין להניח תפילין בלילה מן הפסוק "מימים ימימה" למדנו מפסוק זה – ימים ולא לילות.

הניח ושקעה השמש

כה חמור ענין זה עד כדי כך, שאדם שהניח תפילין ביום ושקעה החמה כשהוא עדיין עם התפילין עליו, יש לו להסיר אותם מיד. שלא יאמרו הרואים שמותר להניח תפילין בלילה לאחר השקיעה. אמנם, אם הוא לא חולץ את התפילין מיד מכיוון שאין לו מקום לשמור אותם, הוא יכול להישאר עם התפילין עליו, אף לכתחילה.

אך לדעת המקובלים, גם במקרה זה שאין לו מקום לשמור את התפילין, יחלוץ אותם מיד עם שקיעת החמה ויחזיק אותם בידיו. אלא אם כן הוא מתפלל מנחה עם התפילין, אז אינו צריך לחלוץ אותם אפילו אחרי השקיעה. מכיוון שהניחם קודם השקיעה ומתפלל בהם.

האם מותר להניח תפילין במנחה?

הנחה בלילה

אדם שלא הניח תפילין ביום והוא בא לשאול האם מותר להניח תפילין בלילה יש להורות לו, שעד בין השמשות – שזה עד שלוש עשרה דקות ומחצה משקיעת החמה – עדיין מותר לו להניח תפילין. ובלבד שעדיין לא הגיע זמן צאת הכוכבים. [מכיוון שזהו ספק ספיקא האם זה עדיין יום]

אבל אם הוא כבר התפלל מעריב – על פי זמן הגאונים – הרי כבר עשה את הזמן ללילה, לכן אף אם עדיין לא הייתה השקיעה, יניח תפילין אך ללא ברכה, רק בשביל שלא לבטל מצוות תפילין אפילו יום אחד.

תרגול הנחת תפילין

ראיתי שואלים, האם מותר להניח תפילין בלילה על מנת לתרגל את ההנחה, עם קטן שהגיע למצוות או סתם כך לשם לימוד?

לכתחילה, כמובן שעדיף למצוא זמן במהלך היום לתרגול ולימוד. אך אם אין לו זמן אחר כי אם בלילה, מותר כיוון שאין חשש שיישן איתם, אך אין לברך על הנחת התפילין בשם ומלכות.

שמא יישן בהם

טעם ההיתר להניח תפילין בלילה לתרגול ולימוד, הוא מלשון הפוסקים. כתב בשולחן ערוך סימן ל סעיף ב "אסור להניח תפילין בלילה, שמא ישכחם ויישן בהם" וביאר במשנה ברורה סעיף קטן ד שטעם הדבר הוא מכיוון שחוששים שמא יפיח בהם בשנתו, אבל מדאורייתא קיימא לן שמותר להניח תפילין בלילה מכיוון שהוא זמן תפילין.

מדברים אלו אנו רואים שהטעם האוסר הנחת תפילין בלילה הוא רק מכיוון שחוששים שמא יישן בהם והתפילין יבואו לידי ביזיון. אך דין זה הוא רק מדרבנן, ומן התורה מותר להניח. לכן כאשר אין חשש של 'שמא יישן בהם" נראה שמותר להניח תפילין לשם לימוד ותרגול, מכיוון שאין חשש שמא יירדם באמצע התרגול.

אך כאמור, אין לברך על התפילין בשם ומלכות, מכיוון שאחרי הכול, לילה אינו זמן הנחת תפילין והנחת תפילין בשעות הלילה אין בה משום קיום מצוות תפילין.

הלכות זמן תפילין יכולות להיות מאוד מדוקדקות בזמנים. אם אתם לא יודעים האם מותר להניח תפילין היום, לחצו על הלינק – האם מניחים תפילין היום.

השאר תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא הלכות זמן תפילין
פרשיות תפילין

והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום… מה הם פרשיות התפילין? כיצד הם מסודרות בתוך התפילין? ומדוע דווקא פרשיות אלו נבחרו? המשיכו לקרוא…

קרא עוד »
מה זה תפילין?

מה זה תפילין? במאמר זה אנו נסביר לכם על התפילין… מה זה? כיצד הם מורכבות? ולמה כדאי להניח תפילין. עיקרי שלבי ייצור התפילין, הלכותיהם ופרטי מצוותם.

קרא עוד »
רצועת תפילין קרועה מה עושים?

אחת השאלות הנפוצות בדיני כשרות התפילין הוא מהו הדין של רצועת תפילין קרועה? האם זה פוסל את התפילין? האם יש להחליף את הרצועות? במאמר הבא נעשה לכם קצת סדר בעניינים הנוגעים לרצועות התפילין.

קרא עוד »