מאיזה שעה עד איזה שעה מותר להניח תפילין

על מנת לקיים את מצוות הנחת תפילין בהידור ולרבים השואלים: מאיזה שעה עד איזה שעה מותר להניח תפילין? נביא כאן בפניכם את הלכות זמני הנחת תפילין בכל יום. כמו כן עד מתי אפשר להניח תפילין בחורף, בימים הקצרים – האם יש הבדל בין ימים או עונות מסוימות בשנה.
תוֹכֶן הָעִניָנִים

מאיזה שעה שעה מותר להניח תפילין?

עלות השחר

בהלכה נקבע זמן הנחת תפילין מעלות השחר, זהו הזמן בו השמש כבר מתחילה להאיר על השמיים, אך את השמש עצמה עדיין לא רואים והיא מתחת לאופק. הזמן המוקדם ביותר להנחת תפילין הוא שעה זמנית אחת לפני זריחת החמה. בשעון שלנו מדובר על בין 52 – 57 דקות קודם הנץ החמה.

בנוסף, לעניין עובדים ופועלים הממהרים לעבודתם ניתן להקל עליהם ולהתיר להם להניח תפילין אפילו קודם הזמן הזה, אבל לא לפני עלות השחר.

זמן זה נקבע בהלכה על פי פרמטרים נוספים. לשון ההלכה היא שזמן הנחת תפילין הוא ממתי שיכיר את חברו הרגיל עמו קצת, בריחוק ד אמות. כלומר, כאשר השמש מתחילה להאיר והוא יכול לזהות את פני חברו הרגיל עמו קצת, כלומר לא החבר הכי קרוב, ממרחק של ארבע אמות יכול להניח כבר תפילין.

נץ החמה

הנץ החמה – הזריחה, הוא הזמן בו כבר נראית הנקודה הראשונה – קרן האור הראשונה של השמש. אמנם, זמן החיוב של מצוות שיש לקיים אותם ביום, כגון, תקיעת שופר וברית מילה, הוא מעלות השחר. אבל חכמים קבעו כי יש לעשותם רק משעת הנץ החמה בלבד ואילך.

לכן גם מניני ה'ותיקין' נוהגים להתחיל את תפילתם קודם הנץ החמה, על מנת שיתחילו בתפילת העמידה – שמונה עשרה, מיד עם הנץ, על מנת לקיים את הפסוק "יראוך עם שמש".

עד איזה שעה מותר להניח תפילין?

סוף זמן הנחת תפילין הוא בשעת השקיעה. מכיוון שחכמים אסרו הנחת תפילין בלילה כמו שמובא בשולחן ערוך סימן ל סעיף ב "אסור להניח תפילין בלילה, שמא ישכחם ויישן בהם". וכתב במשנה ברורה כי הטעם לכך הוא מכיוון שאנו חוששים שמא יפיח בהם והתפילין יבואו לידי ביזיון.

לכן אין להניח תפילין אחר השקיעה. אמנם, מי ששכח להניח תפילין במהלך היום ונזכר כשקעה השמש, מותר לו להניח תפילין בבין השמשות שזה שלוש עשרה דקות וחצי משקיעת החמה. אך לא יותר מאוחר מזה.

עד מתי אפשר להניח תפילין בחורף?

נשאלנו עד מתי אפשר להניח תפילין בחורף? בימי החורף הקצרים אנו עלולים למצוא את עצמנו שעות ספורות לאחר הנץ, בשקיעת החמה. לכן יש להקפיד לזכור את עניין התפילין, וזמני הנחתה כבכל יום.

הניח ושקעה השמש

יותר מכך אמרו בהלכה, כי מי שהניח תפילין לפני מבעוד יום ושקעה השמש, כשהתפילין עודם עליו, יש לו לחלוץ אותם מיד. אמנם, אם אין לו מקום לשים אותם, אינו צריך לחלוץ אותם. אך המקובלים כתבו, כי גם אם אין לו מקום לשים שם את התפילין, עליו לחוץ אותם מיד. כדי שלא יטעו אנשי ויאמרו שמותר להניח תפילין לאחר השקיעה.

אמנם, אם הניח תפילין לתפילת מנחה, ושקעה השמש באמצע תפילתו, אינו צריך לחלוץ את התפילין, גם על פי שיטת המקובלים. לדעת יותר על הנחת תפילין במנחה קראו את המאמר – מותר להניח תפילין במנחה.

האם מותר להניח תפילין בלילה? בהלכה אנו רואים, שדין זה שאין להניח תפילין בלילה הוא רק מדרבנן. לכן ישנם מקרים חריגים בהם מותר להניח תפילין בלילה. אבל רק במקרים יוצאי דופן ממש כמו קצין המשרת בצבא של גויים שאינו יכול להניח תפילין במהלך כל היום, יניח תפילין בלילה בלי ברכה.

אם אתם לא בטוחים האם מותר להניח תפילין היום, הכנו עבורכם רשימה מלאה עם כל הימים בהם יכול להיות לכם ספק. כדי לדעת יותר לחצו על הלינק – האם מניחים תפילין היום.

השאר תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא הלכות זמן תפילין
פרשיות תפילין

והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום… מה הם פרשיות התפילין? כיצד הם מסודרות בתוך התפילין? ומדוע דווקא פרשיות אלו נבחרו? המשיכו לקרוא…

קרא עוד »
מה זה תפילין?

מה זה תפילין? במאמר זה אנו נסביר לכם על התפילין… מה זה? כיצד הם מורכבות? ולמה כדאי להניח תפילין. עיקרי שלבי ייצור התפילין, הלכותיהם ופרטי מצוותם.

קרא עוד »
רצועת תפילין קרועה מה עושים?

אחת השאלות הנפוצות בדיני כשרות התפילין הוא מהו הדין של רצועת תפילין קרועה? האם זה פוסל את התפילין? האם יש להחליף את הרצועות? במאמר הבא נעשה לכם קצת סדר בעניינים הנוגעים לרצועות התפילין.

קרא עוד »