מותר להניח תפילין במנחה?

כידוע, מצוות הנחת תפילין זמנה מהבוקר בעלות השחר ועד השקיעה, רבים שואלים האם מותר להניח תפילין במנחה או שהמצווה היא רק בבוקר? ובכלל יש לבאר, שאם זמן המצווה הוא כל היום, מדוע אין מניחים תפילין בתפילת המנחה?
תוֹכֶן הָעִניָנִים

נביא כאן בפניכם את תמצית הלכות מנהגי הנחת תפילין הקשורות לנושא. על פיהם נבאר את הסיבה בשלה אין מניחים תפילין במנחה.

ראשית ניתן את הדעת לשאלה הראשונה – האם מותר להניח תפילין במנחה? על פי ההלכה מי שלא הניח תפילין בתפילת שחרית, ראוי שיניח אותם בתפילת מנחה. כמובן שעליו לקרוא גם קריאת שמע כשהתפילין עליו.

תפילין כל היום

אך חשוב לזכור כי הזמן הראוי להנחת תפילין הוא בתפילת שחרית. ישנם קהילות וישיבות בודדות בהם נוהגים ללכת עם תפילין במהלך כל שעות היממה. [כדוגמת קהילת הרב זילברמן, הנוהגים כמנהגי הגר"א. ישיבת תורת חיים ועוד מספר מקומות בודדים]. האם מותר להניח תפילין בלילה? לחצו על הלינק כדי לדעת את התשובה.

וברמב"ם בהלכות תפילין פרק ד הלכה כה כתב: "קדושת התפילין, קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו, הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטלה, ואינו מהרהר מחשבות רעות… לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום, שמצוותן כך היא" וכו'.

מכאן אנו מגיעים לשאלה השנייה – אם כן, שמצוות תפילין היא מצווה חשובה כל כך מדוע אין נוהגים להניח תפילין בכל היום ובתפילת מנחה בפרט?

תפילין לזמן מועט

כידוע, גם בזמן חז"ל לא נהגו להניח תפילין בתפילת מנחה. מפני שקשה לאדם לשמור על נקיות גופו במשך כל היום ועל טהרת המחשבה הנצרכת לתפילין. אך הרא"ש בהלכות תפילין סימן כ"ח כתב – כי בזמננו שאין רגילים להניח תפילין כי אם בשעת התפילה, בקל יכול האדם לשמור על עצמו באותה שעה.

על פי דברים אלה, יש להקשות, שאמנם מובן מדוע אין מניחים תפילין במשך כל היום, אך בשעת תפילת מנחה, שהיא קצרה וכמו שכתב הרא"ש, שאדם יכול לשמור על עצמו בזמן מועט. אם כן מדוע לא מותר להניח תפילין במנחה?

בנוסף, גם רבים מגדולי הפוסקים כתבו שיש להניח תפילין במנחה, כמו המגן אברה בסימן לז סעיף קטן ב. החיד"א בספר ברכי יוסף סעיף קטן ב. הגר"א בספר מעשה רב אות סג. כף החיים סעיף קטן י. הביאור הלכה בדיבור המתחיל 'בשעת'. הערוך השולחן בסעיף ג ועוד רבים.

ביאור

ראיתי תשובה לכך בשם הגאון ר' שלמה זלמן אויערבך שאמר לתלמידו ששאל אותו בשם תלמידיו בישיבה שהם רוצים להניח תפילין במשך כל היום.

ענה להם הרב: שכל מי שמגיע מבית שומר תורה ומצוות, עליו לשמור על מנהגי אבותיו ואין לו להניח תפילין בזמנים שהוריו לא נהגו. אך מי שאין לו מנהגים מבית אבא, יכול להניח במהלך כל היום – כמובן, רק אם יכול לשמור את עצמו ואת מחשבתו.

טעם הדין

כמו כן, אפשר ללמוד מתפילין דרבנו תם, שכתוב שמי שאינו נוהג להניח אותם, אסור לו להניחם כלל. ואפילו אם ההלכה היא כרבינו תם, על ידי זה הוא מתבטל לגמרי ממצווה זו. וקל וחומר לעניינינו.

נראה לומר בטעם דין זה, שמכיוון שכבר בזמן הראשונים נהגו להימנע המנחת תפילין בשעות היום ובתפילת המנחה ותיקנו רק שיניח תפילין לפחות לזמן מועט, אין להניח יותר מהזמן שנקבע.

אך כאמור, אם אדם לא הניח תפילין שתפילת שחרית, מותר להניח תפילין במנחה. כמו כן יש הנוהגים – בעיקר בקהילות ירושלים – להניח תפילין במנחה בימי צום.

מותר להניח תפילין במנחה
השאר תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא הלכות זמן תפילין
שכחתי להניח תפילין

לעיתים באים אנשים בשאלה "לא הנחתי תפילין היום מה אני אמור לעשות?" ראשית, חשוב לזכור: זמן הנחת תפילין הוא כל היום עד השקיעה, לאחר השקיעה יש עוד שלושה עשר דקות בהם מותר להניח עדיין תפילין. אחר כך, כבר אסור כלל להניח תפילין. ישנם יחידים הנוהגים – בעיקר בקהילות החסידים – שמותר להניח תפילין עד צאת הכוכבים.

קרא עוד »
מאיזה שעה עד איזה שעה מותר להניח תפילין

על מנת לקיים את מצוות הנחת תפילין בהידור ולרבים השואלים: מאיזה שעה עד איזה שעה מותר להניח תפילין? נביא כאן בפניכם את הלכות זמני הנחת תפילין בכל יום. כמו כן עד מתי אפשר להניח תפילין בחורף, בימים הקצרים – האם יש הבדל בין ימים או עונות מסוימות בשנה.

קרא עוד »
האם מותר להניח תפילין בלילה

רבים – בפרט מי שאינו מתמצא בפרטי ההלכות – שואלים, האם מותר להניח תפילין בלילה? אנו יכולים להיתקל בשאלה זו בפרט בימים עמוסים, בהם אנו עלולים לשכוח להניח תפילין בזמן – בבוקר, ונזכרנו רק לאחר השקיעה.

קרא עוד »