שכחתי להניח תפילין

לעיתים באים אנשים בשאלה ''לא הנחתי תפילין היום מה אני אמור לעשות?'' ראשית, חשוב לזכור: זמן הנחת תפילין הוא כל היום עד השקיעה, לאחר השקיעה יש עוד שלושה עשר דקות בהם מותר להניח עדיין תפילין. אחר כך, כבר אסור כלל להניח תפילין. ישנם יחידים הנוהגים – בעיקר בקהילות החסידים – שמותר להניח תפילין עד צאת הכוכבים.
תוֹכֶן הָעִניָנִים

שכחתי להניח תפילין, מה עושים? רוב הרבנים ומורי ההוראה אומרים כי אדם ששכח להניח תפילין עליו כמובן לחזור בתשובה ולהתחזק בשמירת הלכות תפילין, ללמוד אותם וכתשובת המשקל גם לחזק אנשים אחרים. עוד שמעתי בשם רב גדול שמי ששכח להניח תפילין כמה פעמים כדאי שישלח את התפילין לבדיקה.

שכחתי להניח תפילין, מה עושים?

יש לחזור בתשובה, להתחזק בקיום המצווה ולחזק גם את חבריו ומכריו במצוות תפילין.

ישנה דעה האומרת כי מי ששכח להניח תפילין, ראוי שככפרה על העוון, יצום יום אחד. אך מכיוון שהדור שלנו הוא דור חלש, ייתן פרוטה לצדקה וישתדל להתחזק במצוות תפילין ובהלכותיה.

כל האמור עד כאן הוא רק כאשר בן אדם שכח להניח תפילין, אבל חשוב לדעת כי מצווה זו היא מצווה גדולה ביותר וחמורה מאוד. מי שמקיים אותה זוכה למעלות וזכויות רבות ומי שחלילה לא מקיים את המצווה, עלול להיענש באופן חמור ביותר.

לא הנחתי תפילין של רבינו תם

אדם בא לשאול את הרב: לא הנחתי תפילין היום, של רבינו תם. כדאי לדעת כי אין חובה הלכתית להניח תפילין של רבינו תם, אך מי שנוהג להניח בכל יום גם תפילין של רבינו תם, היא חובה אצלו ואין לבטל את המנהג. לכן גם בתפילין של רבינו תם ההלכה דומה.

עד מתי מותר להניח תפילין עברו למאמר הבא – מאיזה שעה עד איזה שעה מותר להניח תפילין.

הניח בלי קריאת שמע

נתקלתי בעבר באדם ששאל כך: לא שכחתי להניח תפילין, אך בעת ההנחה שכחתי לקרוא קריאת שמע ו'ואהבת' מה עלי לעשות? במקרה זה יש לחלק בין שני המצוות.

ישנה מצווה אחת, להניח תפילין ומצווה נוספת לקרוא קריאת שמע בכל יום. בהנחת תפילין, מיד ברגע שמניחים את התפילין, יוצאים ידי חובת המצווה. כמו כן גם מצוות קריאת שמע, כשקוראים את הפרשיות יוצאים ידי חובת המצווה.

אך מכיוון שבקריאת שמע אנו אומרים את הפסוק "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך" אמרו חז"ל שהקורא קריאת שמע בלא תפילין, הוא כמעיד עדות שקר בעצמו. לכן לכתחילה יש לקרוא קריאת שמע עם תפילין. אך כאמור, זה לא מעכב וכל מצווה נידונה לגופה.

מעלת הנחת תפילין

בכדי לעזור לכם לזכור ולא לשכוח להניח תפילין בכל יום, נביא בפניכם מספר מקורות בהם כתבו חז"ל וגדולי הדורות ודרשו על גודל המצווה.

ישנו פסוק שמסמל את הנחת התפילין והוא מוזכר רבות בעניין זה. "וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך" את פסוק זה דרשו חז"ל על המניח תפילין. כי כל מי שמניח תפילין זוכה שאימתו וחיתתו נופלת על עמי הארץ – אומות העולם.

מעלת הנחת תפילין

כתבו במדרש שוחר טוב מזמור א כי אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רוצים אנו לקיים את כל מצוות התורה בשלמות אך אין אנו יכולים. אמר להם הקדוש ברוך הוא: הניחו תפילין ומעלה אני עליכם כאילו קיימתם כל התורה כולה.

ישנם עוד מעלות רבות שמוזכרים בגמרא ובעוד מקומות על הבטחת העולם הבא וערבות למניח תפילין כי אש הגיהינום לא ישלוט בו ועוד. מנגד חז"ל כתבו על מי שאינו מניח תפילין כי הוא פושע ישראל בגופו וגדול עוונו.

לדעת יותר על זמני הנחת תפילין עברו לקטגוריה – הלכות זמן תפילין.

יש זמנים בהם לא מניחים תפילין כדי לדעת באלו ימים קראו את המאמר הבא – מתי לא מניחים תפילין.

השאר תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא הלכות זמן תפילין
פרשיות תפילין

והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום… מה הם פרשיות התפילין? כיצד הם מסודרות בתוך התפילין? ומדוע דווקא פרשיות אלו נבחרו? המשיכו לקרוא…

קרא עוד »
מה זה תפילין?

מה זה תפילין? במאמר זה אנו נסביר לכם על התפילין… מה זה? כיצד הם מורכבות? ולמה כדאי להניח תפילין. עיקרי שלבי ייצור התפילין, הלכותיהם ופרטי מצוותם.

קרא עוד »
רצועת תפילין קרועה מה עושים?

אחת השאלות הנפוצות בדיני כשרות התפילין הוא מהו הדין של רצועת תפילין קרועה? האם זה פוסל את התפילין? האם יש להחליף את הרצועות? במאמר הבא נעשה לכם קצת סדר בעניינים הנוגעים לרצועות התפילין.

קרא עוד »