האם מותר לשמאלי להניח תפילין של ימני

התפילין בנויות בצורה שהקשר – היוד מונח לצד הלב והמעברתא – המקום בו הרצועה עוברת, היא לצד הכתף. כך נכתב בשולחן ערוך סימן כז סעיף ב שכן המנהג. ולכן יש הבדל בין תפילין של יד ימין ותפילין של צד שמאל. השאלה היא: האם מותר לשמאלי להניח תפילין של ימני?
תוֹכֶן הָעִניָנִים

לפעמים [בעיקר כשיוצאים טיול או למקום מרוחק והתפילין נשכחו] אנו נתקלים בשאלה האם מותר לשמאלי להניח תפילין של ימני?

התפילין בנויות בצורה שהקשר – היוד מונח לצד הלב והמעברתא – המקום בו הרצועה עוברת, היא לצד הכתף. כך נכתב בשולחן ערוך סימן כז סעיף ב שכן המנהג.

לפי זה, בתפילין של אדם ימני, המניח את התפילין על יד שמאל, הקשר נמצא בצד ימין של הרצועה סמוך ללב, ואילו בתפילין של אדם שמאלי שמניח על יד ימין, הקשר בצד שמאל.

שמאלי ששאל מימני

כשאדם שמאלי שואל תפילין מאדם ימני, אם יוציא את הרצועה ויכניס אותה משמאל לימין, אז יוכל להניח את התפילין באופן בו המעברתא תהיה לכיוון הכתף והקשר לצד הלב. אבל הקשר לא יהיה לכיוון הבית.

אם אינו יכול להוציא ולשנות את צד הרצועה, דעת ה'ארצות החיים' וה'שבות יעקב' שיהפוך את התפילין באופן שהקציצה תהיה לצד הכתף והמעברתא לכיוון כף היד, בכדי שהקשר יהיה לצד הלב.

החלפת צד הרצועה

החיי אדם בכלל יד סעיף יג כתב כי אם יכול לתקן את הרצועה ואת היוד שיהיו כלפי הבית – טוב, ואם אינו יכול ואין לו תפילין אחרות יניחן כך. ונראה לומר כי אם יכול להוציא את הרצועה ולהפוך אותה משמאל לימין, על מנת שהקשר יהיה לכיוון הלב, אף על פי שאינו יכול להפוך את הקשר – היוד לצד הבית – זה יהיה טוב יותר. ובכל אופן, לא יבטל ממצוות תפילין ויניח את התפילין כך, כלומר בלי לשנות את צד הרצועה, אלא שהקשר יהיה לצד החיצוני והבית יהיה לצד הלב.

בביאור הלכה כתב המשנה ברורה, כי עדיף לעשות כדעת השבות יעקב שהקשר יהיה לצד הלב והמעברתא תהיה לכיוון כף היד. מכיוון שהמנהג הוא שהיוד יהיה לצד הלב.

מקורות

וכתב הגר"א שמקור הדברים הוא מהגמרא שכתוב שצריך שהקשר יהיה כלפי פנים ופירשו שם הנימוקי יוסף והגאונים, שמדובר על הקשר של יד שצריך שהוא יהיה לצד הלב. ואילו הדין שהמעברתא צריך שתהיה לצד הכתף, הוא רק מנהג ותו לא. ומוסיף הגר"א כי אף השולחן ערוך כתב על שני הדינים כי הם מנהג נכון, אך הדין הראשון הינו מדינא דגמרא ורק השני הינו מנהג. ממילא כתב הביאור הלכה, כי עדיף להיזהר בדין שאומר שהקשר צריך להיות לצד הלב, אפילו שעל ידי זה המעברתא תהיה לצד כף היד.

ומוסיף הביאור הלכה, שיש לומר שזה עדיף מהאפשרות של הוצאת הרצועה והכנסתה לצד השני, שאז היוד אינה לצד הבית, ורק אם הוא יכול, ישנה את צד הקשר לכיוון הבית, ואז יקיים את המצווה לכתחילה.

כותב בימין ושאר פעולותיו בשמאל

אדם שכותב ביד ימין אך את רוב הפעולות בחייו, הוא עושה ביד שמאל. יש לבאר האם הולכים אחר הכתיבה, ואז יניח על יד שמאל או שהולכים אחר רוב פעולותיו ומכיוון שאלו נעשות בשמאל יניח תפילין ביד ימין?

בשולחן ערוך סימן כז סעיף ב מביא בזה שני שיטות. הרמ"א כתב שהמנהג הוא שהכתיבה קובעת ולכן יניח בשמאל כימני. לעומת זאת, מביא המשנה ברורה את דעת הגר"א ומכריע כך, שהכתיבה אינה עדיפה על שאר פעולות  ודינו כשמאלי.

ומוסיף הביאור הלכה שאם הוא יכול לעשות ביד ימין שבה הוא כותב, עוד פעולות אלא שביד שמאל, יותר קל לו, בזה ודאי יד ימין הוא עיקר וגם לפי דעת הגר"א יניח תפילין בימין, וכמנהג שהביא הרמ"א.

כדי לדעת יותר על תפילין של שמאל קראו את המאמר הבא – הנחת תפילין שמאלי.

השאר תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא הלכות הנחת תפילין
האם אבל מניח תפילין

רבים באים לשאול לאחר שמת להם אחד מקרובי משפחתם, לקראת ימי השבעה, האם אבל מניח תפילין? מה הדין ביום הראשון לאבלות? ומה בשאר ימי השבעה? המשיכו לקרוא »

קרא עוד »
על איזה יד מניחים תפילין

כל אדם שמתחיל להניח תפילין, רוצה לדעת את הכלל הראשון והבסיסי בהנחת תפילין. על איזה יד מניחים תפילין. במאמר זה נביא בפניכם את כל המקורות וההלכות הנוגעות למקום הנחת תפילין של יד.

קרא עוד »
הנחת תפילין שמאלי

כל אחד שמתחיל להניח תפילין שואל דבר ראשון על איזה יד מניחים תפילין? כידוע, כל אדם ותכונותיו שלו. האחד ימני והאחר שמאלי, ולכל אחד הלכות אחרות. בהמשך המאמר נרחיב על ההבדלים בין ימני לשמאלי ומצוות הנחת תפילין שמאלי.

קרא עוד »